اولین جلسه هم اندیشی فعالان شاخص فضای مجازی

اولین جلسه هم اندیشی برخی فعالات شاخص حوزه ی فضای مجازی استان قزوین که در سومین اجلاس کشوری فعالان شاخص فضای مجازی در مشهد حضور داشتند در روز یکشنبه اول شهریور ماه 95 در دفتر کانون فرهنگی شفق برگزار شد