اولین دوره تخصصی سواد فضای مجازی استان قزوین برگزار شد

اولین دوره تخصصی سواد فضای مجازی استان قزوین در قالب دوره های تخصصی “راهی نو”با همکاری دفتر سراج استان قزوین و مجموعه فرهنگی شفق در سالن اجتماعات دبیرستان تدبیر قزوین در اول و دوم دی ماه 95 برگزار شد