برگزاری دوره های تخصصی سواد فضای مجازی

به منظور ارتقا سواد فضای مجازی و بالابردن آگاهی خود نسبت به رخدادهای فضای مجازی ، مجموعه شبکه فعالان فرهنگی قزوین(شفق) این آمادگی را دارد که برای تمامی قشرها در تمام استان دوره سواد فضای مجازی در سطح های مختلف برگزار نماید