بسته حمایتی فضای مجازی ویژه هیأت های مذهبی

به گزارش روابط عمومی؛ مجموعه شفق با همکاری سازمان فضای مجازی سراج جهت تاثیر گزاری بیشتر مجموعه های فرهنگی در فضای مجازی بسته حمایتی ویژه هیأت های مذهبی ارائه می دهد.

شبکه فعالان فرهنگی قزوین – شفق- با همکاری سازمان فضای مجازی سراج به منظور راه اندازی سایت های اینترنتی مجموعه های فرهنگی خدمات زیر را ارائه می کند
برای مشاهده خدمات رمز دریافت شده از دفتر سراج استان قزوین را در صفحه ثبت نام وارد کنید

لینک صفحه ثبت نام