تخستین دوره تربیت مربی سواد فضای مجازی در قزوین برگزار شد

نخستین دوره تربیت مربی سواد فضای مجازی که با همت مجموعه شفق و مشارکتسازمان فضای مجازی سراج و قرارگاه فضای مجازی سپاه استان قزوین برگزار شد، روز گذشته به پایان رسید.

در این دوره که به مدت دو روز برگزار شد، شرکت کنندگان در کارگاه‌های خانواده و رسانه‌های نوین، شبکه های اجتماعی، امنیت در فضای مجازی، سواد بازی های ویدئویی، امنیت در فضای مجازی، تکنیک اقناعی و تفکر انتقادی و مبانی رژیم مصرف رسانه آشنا شدند.

گفتنی است در این دوره که از روز چهارشنبه و با حضور اساتید کشوری آغاز شده بود، شرکت کنندگان بعد از قبولی در آزمون مدرک مربیگری سواد فضای مجازی دریافت خواهند کرد.

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس

تصویر عکس