دومین جلسه هم اندیشی فعالان شاخص فضای مجازی

دومین نشست هم اندیشی فعالان  فضای مجازی استان قزوین با موضوع شناسایی افراد شاخص و ارائه طرح های اجرایی در روز چهارشنبه 17 شهریور ماه 95 در دفتر کانون فرهنگی شفق برگزار شد.