غرفه شفق و زیارت مجازی در نمایش فصل شیدایی

در نمایشگاه جانبی نمایش بزرگ فصل شیدایی قزوین،مجموعه شفق داری دو غرفه زیارت مجازی و ارائه محصولات فرهنگی می باشد.

این نمایش از 20 تا 29 مزداد در مجموعه فرهنگی مرحوم استاد سلحشور در حال برگزاری می باشد.