مقایسه بین دختران امروز و دیروز

به مناسبت روز دختر شبکه فعالان فرهنگی استان قزوین در کلیپی کوتاه از زبان خانم علی اکبربیک به مقایسه بین دختران امروز و دیروز پرداخته است.