نتایج نهایی دوره تربیت مربی سواد فضای مجازی

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی شفق ؛ پس از بررسی پاورپوینت های ارسال شده افرادی که توانسته اند بیش از 60 در صد نمره را دریفات کنند به شرح زیر می باشند:

این نمرات براساس پارامترهای جذابیت بصری ،محتوا ، سیر اسلایدر و جستجوگری کسب شده است و هر کدام از این پارامترها داری 5 نمره می باشد.

افرادی که پاورپوینت های آنها به طور کل کپی برداری از پاورپوینت های آماده در فضای اینترنت بوده شامل هیچ کدام از این نمرات نمی شود و هیچ نمره ای کسب نکرده است.

 محدثه جلیله وند 20
علی همتی 19
سارا سلطانی 18
سید مصطفی آصفی 18
صدیقه خمسه 18
متینا آسیابان 18
مصطفی رستگار مقدم 16
سید رئوف تقوی 15
فاطمه محمدبیگی 13
سعید تاسا 13
 محمد حسنی 13
حامد صالحی 13
مونا مشایی 13

با افراد قبول شده جهت ادامه فرآیند آموزشی تماس برقرار خواهد شد.