گزارش تصویری دورهمی فعالان شبکه های اجتماعی استان قزوین

دورهمی فعالان شبکه های اجتماعی استان قزوین با حضور سید پویان حسینپور برگزار شد.